Beroepsopleidingen

Doorlopende leerlijn Maritieme Techniek po - vmbo - mbo - hbo

Vanuit het primaire onderwijs zijn er instroommogelijkheden in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo). Binnen onze samenwerking bieden twee vmbo-scholen scheeps- en jachtbouw als uitstroomrichting aan. Dit zijn Maritieme Academie Harlingen en Maritiem College IJmuiden.

Via onder andere deze route kan worden ingestroomd naar het maritiem technische mbo-onderwijs bij ROC Friese Poort te Sneek. Na het behalen van een mbo niveau 4 diploma zijn er doorstroommogelijkheden naar het hbo. NHL Stenden biedt onder andere de duale opleiding Maritieme Techniek.

Workshops

Workshops worden ingezet om potentiële kandidaten te prikkelen voor een beroep in maritieme techniek. De workshops informeren over verschillende praktische werkzaamheden die verwijzen naar opleidingen en beroepen in de maritiem technische sector. Het niveau is vergelijkbaar met vmbo en entreeniveau en heeft een hoog informatief gehalte.

Uitermate geschikt voor

 • Werkzoekenden
 • Omscholers

Na het volgen van de workshop ontvangt de deelnemer namens Yacht Builders Academy een verklaring van deelname

 

DE BOOTBOXX

Uitermate geschikt als introductie van (maritieme) techniek bij

 • Primair onderwijs
 • Vmbo

Cursussen

Cursussen zijn er om kandidaten snel te kunnen inzetten bij specifieke werkzaamheden in de maritiem technische sector. Uitgangspunt is de praktijk waaraan de specifieke theorie ondersteuning biedt. Het niveau is vergelijkbaar met mbo niveau 2. De cursussen kunnen ook worden afgestemd op bedrijfsspecifieke wensen en organisatie van een in company-cursus is mogelijk.

Uitermate geschikt voor

 • Werkenden 
 • Instromers met een maritieme achtergrond

Na afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een Yacht Builders Academy-certificaat

Trainingen

De ontwikkelde trainingen vinden plaats aan de hand van casussen. Hierin wordt gebruik gemaakt van een rollenspel en opdrachten voor in het bedrijf. Het gaat hierbij met name om de zogenoemde soft skills van de kandidaat. Daarnaast wordt de kandidaat eigen gemaakt met het beroepsonderwijs, zijn rol daarin en de materialen van Maritieme Techniek waar de kandidaat mee werkt. 

Geschikt voor 

 • Leerbedrijven met een student Maritieme Techniek

Aan het einde van de workshop wordt namens Yacht Builders Academy een verklaring van deelname uitgereikt aan de deelnemer

Mbo Keuzedelen

Door het volgen van dit onderdeel van een opleiding kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen.

Certificeerbare Mbo keuzedelen

Beroepsgericht opleidingsonderdeel dat met een mbo-certificaat kan worden afgerond. Het behaalde resultaat wordt opgenomen in het diplomaregister van DUO. Deze eenheid kan dus zelfstandig en als onderdeel van een opleiding worden gevolgd. 

Uitermate geschikt voor

 • Werkenden 
 • Instromers met een maritieme achtergrond

Na afronding van dit onderdeel ontvangt de deelnemer een erkend mbo-certificaat

Mbo-certificaten

Ter bevordering van het Leven Lang Ontwikkelen heeft het Ministerie van Onderwijs het mogelijk gemaakt om onderdelen van een mbo-opleiding te volgen en die af te sluiten met een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister van DUO.

Uitermate geschikt voor

 • Werkenden 
 • Instromers met een maritieme achtergrond

Na afronding van dit onderdeel ontvangt de deelnemer een erkend mbo-certificaat. Door het behalen van alle certificaten in combinatie met de bijbehorende keuzedelen van deze opleiding, kan dit resultaat worden verzilverd in een diploma

Schoolcertificaten MTL

Dit onderdeel dien je te volgen en af te ronden, naast de certificeerbare eenheden Maritiem Technisch Leidinggevende, om in aanmerking te komen voor een diploma.

Uitermate geschikt voor

 • Werkenden 
 • Instromers met een maritieme achtergrond

Na afronding van dit onderdeel ontvangt de deelnemer een schoolcertificaat. Door het behalen van alle certificaten in combinatie met de bijbehorende keuzedelen van deze opleiding, kan dit resultaat worden verzilverd in een diploma