Yacht Builders Academy

Yacht Builders Academy is een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden.” Aldus Wethouder Maarten Offinga. “Voor de toekomst van de maritieme industrie is het belangrijk dat jongeren én volwassenen met een goede opleiding aan de slag gaan. Vandaag is dan ook een prachtig moment voor de studenten en de bedrijven.

In Makkum ontvingen de eerste cursisten van Module Leidinggeven hun behaalde certificaten van ROC Friese Poort. Na het openingswoord van twee YBA-Stuurgroepleden: wethouder de heer Maarten Offinga, gemeente Súdwest-Fryslân en de heer Sijbrand de Vries, directeur van De Vries Scheepsbouw Makkum, volgde de officiële certificaatuitreiking door YBA-stuurgroepvoorzitter de heer Wietse Schuitema, vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort Sneek en de heer Ron Mollinga, docent Module Leidinggeven. De aanwezigen sloten de uitreiking gezamenlijk feestelijk af.

De nieuwe mbo- en hbo-opleidingen Maritieme Techniek en de technische modules Leidinggeven, Teakdek, Composiet en Scheepsbetimmeringen Exterieur vertegenwoordigen de eerste resultaten uit de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijs. In 2019 is de eerste pilot gedraaid van Module Leidinggeven met medewerkers van De Vries Scheepsbouw Makkum. Deze module is door alle cursisten met goed gevolg afgelegd.

 

 

 

Jongeren

Volwassenen

Ouders

Bedrijven

Bedrijven