CURSUSSEN

 

Cursussen zijn er om kandidaten snel te kunnen inzetten bij specifieke werkzaamheden in de maritiem technische sector. Uitgangspunt is de praktijk waaraan de specifieke theorie ondersteuning biedt. Het niveau is vergelijkbaar met mbo niveau 2. De cursussen kunnen ook worden afgestemd op bedrijfsspecifieke wensen en organisatie van een in company-cursus is mogelijk.

Uitermate geschikt voor

  • Werkenden 
  • Instromers met een maritieme achtergrond
  • Na afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een Yacht Builders Academy-certificaat

Tuigen

De cursus Tuigen geeft een beeld van hoe je een zeiljacht hoort te tuigen. Daarbij worden voorbeelden gegeven over het herkennen, onderhouden en repareren van het tuig.

Kranen en opbokken

De cursus Kranen en Opbokken geeft een beeld van hoe je een jacht uit het water haalt, opbokt en afdekt.

Mbo Certificaat | Taakgericht Leidinggeven aan Technici

De beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn in verschillende sectoren van de (maritieme) techniek, meestal als meewerkend voorman. De 'span of control' verschilt per persoon. De context waarbinnen hij zijn leidinggevende taken vervult, is projectleiderschap/management of het leiden van een afdeling of vestiging binnen een sector of organisatie. Hij/zij moet technisch goed onderlegd zijn.

Mbo Keuzedeel | Dieselmotoren

Dit keuzedeel gaat over het planmatig uitvoeren van onderhoud en inspectie aan dieselmotoren en het opsporen, verhelpen en repareren van complexe storingen in deze motoren. Aan het einde van het keuzedeel kan jij als beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig deze werkzaamheden uitvoeren binnen een verantwoordelijk tijdsbestek.

Om deze vaardigheden te beheersen wordt er aandacht besteed aan theorie en praktijk

Als beginnend beroepsbeoefenaar wordt in dit keuzedeel de verdiepende vaardigheden en kennis bijgebracht om deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren binnen een verantwoord tijdsbestek.

Conserveren van metaal

De cursus Conserveren van metaal beschrijft het herkennen van schades onderhouden en repareren van metalen jachten. Daarbij worden voorbeelden gegeven van beschadigingen, gebreken en achterstallig onderhoud aan het metaal. 

Praktijkopleider

De training Praktijkopleider geeft inzicht in de rol van het leerbedrijf in het mbo onderwijs. Daarbij de handvaten hoe je dit vormgeeft in jouw bedrijf.

Mbo Keuzedeel | Nautische vaktheorie t.b.v. verkoop

In dit keuzedeel ga je je verdiepen in de diverse aspecten die van belang zijn bij de verkoop van een jacht zoals de diverse rompvormen, voortstuwingssystemen en keuringen.

Mbo Keuzedeel | Scheepsreparatie en -modificatie

De cursus Scheepsreparatie en –modificatie gaat over het uitvoeren van scheepsreparatie en modificatiewerkzaamheden aan zeeschepen, maritieme schepen, kleine en grote jachten, binnenschepen en speciale schepen.

Mbo Certificaat | Verdieping repareren en onderhouden van schepen, motor- en zeiljachten

In de leergang van dit certificaat leer je de basisvaardigheden voor het uitvoeren van bouw-, service- of reparatiewerkzaamheden aan schepen of jachten.

Mbo Keuzedeel | Verdieping jachtschilderen

Het keuzedeel Verdieping jachtschilderen richt zich op werkzaamheden, kennis en vaardigheden op het gebied van jachtschilderen die onderscheidend of aanvullend zijn ten opzichte van het brede kwalificatiedossier Industriële lakverwerking. Het gaat om nieuw werk, onderhouds- en reparatiewerk aan rompen van jachten of sloepen.

Praktijkbegeleider

Het spreekwoord zegt: “Je oogst wat je zaait”. Met deze training betrek je de directe collega’s van een leerling in het opleidingsproces. Daarmee bereik je als leerbedrijf een kwalitatief hogere leercultuur en betere aspirant medewerkers.

Certificeerbaar Keuzedeel | Teakdek en Aansluitingen

Yacht Builders Academy biedt de cursus Teakdek en aansluitingen aan in de onderwijsvorm ‘blended learning’. Het online lesmateriaal bestaat uit theorie en (praktijk)opdrachten. Tijdens de lesuren op school leer je praktijkvaardigheden en wordt je ondersteund bij het theoretische deel. Doe met deze cursus Teakdek en aansluitingen kennis en vaardigheden op voor het werken in de jachtbouw.

Mbo Keuzedeel | Jachthavenbeheer

Dit keuzedeel gaat over het assisteren bij en uitvoeren van voorkomende werkzaamheden op een jachthaven.

Mbo Keuzedeel | Klantcontact en verkoop

Dit keuzedeel gaat over het adviseren en verkopen van artikelen gerelateerd aan de watersport of de maritiem techniek. Ook het promoten en het onderhouden van klantencontact komt aan bod.

Mbo Keuzedeel | Toerisme en recreatie in de regio

Binnen de watersportbranche is het geven van informatie aan de klant een belangrijk onderdeel geworden van de werkzaamheden. Het is noodzakelijk om de klant goed te kunnen informeren over bijvoorbeeld vaarroutes, activiteiten en voorzieningen in de buurt.

Mbo Keuzedeel | Nautische techniek

In dit keuzedeel leer je klanten te adviseren over de motoren- en elektrotechniek aan boord van een jacht.

Aandrijftechnieken

De cursus Aandrijftechnieken geeft een beeld van de verschillende elektro- en verbrandingsmotoren in maritieme techniek.


Ontdek of een baan als monteur in de maritieme techniek bij jou past.

Kitten

Doe (meer) kennis en vaardigheden op over het kitten van verschillende materialen in de jachtbouw met deze cursus.

Polijsten van laksystemen

De cursus Polijsten van laksystemen beschrijft de toepassing van de juiste technieken en gereedschappen bij het polijsten van laksystemen. Daarbij word je betrokken bij het polijsten van laksystemen.

Mbo Keuzedeel | Industriƫle automatisering

Dit keuzedeel gaat over het zelfstandig uitvoeren van planmatig onderhoud, storingsanalyse en modificaties (PLC-programma’s en hardware) met betrekking tot (relatief eenvoudige) besturingen van machines en installaties en het verhelpen en repareren van storingen in deze installaties.

Mbo Certificaat | Projectmanagement in de Maritieme Techniek

De beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn in verschillende sectoren van de (maritieme) techniek, meestal als meewerkend voorman. De 'span of control' verschilt per persoon. De context waarbinnen hij zijn leidinggevende taken vervult, is projectleiderschap/management of het leiden van een afdeling of vestiging binnen een sector of organisatie.

Mbo Keuzedeel | Vaarbewijzen

Het keuzedeel Vaarbewijzen leert jou om veilig het water op te gaan. Maak je de vaarregels eigen en deel praktijkervaringen met de andere cursisten.

Schoolcertificaat | Leiderschap in de Techniek

De beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn in verschillende sectoren van de (maritieme) techniek, meestal als meewerkend voorman. De 'span of control' verschilt per persoon. De context waarbinnen hij zijn leidinggevende taken vervult, is projectleiderschap/management of het leiden van een afdeling of vestiging binnen een sector of organisatie.

Certificeerbaar Keuzedeel | Basis Composieten

Yacht Builders Academy biedt de cursus Basiscomposieten aan in de onderwijsvorm ‘blended learning’. Het online lesmateriaal bestaat uit theorie en (praktijk)opdrachten. Tijdens de lesuren op school wordt je ondersteund bij het theoretische deel. De praktijkopdrachten kunnen uitgevoerd worden bij het Composietenlab van NHL Stenden of in een bedrijf waar gewerkt wordt met composieten.

Schoolcertificaat | Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

Je kan voor een aantal vakken een instaptoets doen om te zien welke lessen je nodig hebt.

Voor Nederlands, rekenen en Engels zijn er centrale examens (naast schoolexamens).

Certificeerbaar Keuzedeel | Leidinggeven

De cursus Leidinggeven wordt aangeboden in de onderwijsvorm ‘blended learning’. Het online lesmateriaal bestaat uit theorie en opdrachten. Tijdens de lesuren krijg je uitleg over de theorie, maar hiernaast wordt er ook veel praktisch geoefend bijvoorbeeld in de vorm van communicatie-oefeningen. De opdrachten worden gedeeltelijk in de eigen werkomgeving van de cursist uitgevoerd en zijn gebaseerd op specifieke situaties uit de scheeps- en jachtbouw. Ontdek met de cursus Leidinggeven welke van de verschillende leiderschapsstijlen het best bij jou past!

Waterinstallaties

De cursus Waterinstallaties beschrijft het herkennen van schades, onderhouden en repareren van waterinstallaties in jachten. Daarbij worden voorbeelden gegeven van beschadigingen, gebreken en achterstallig onderhoud aan de installatie. Ontdek in deze cursus of installateur in de jachtbouw een baan is die bij jou past.

CE en rapportages

De cursus CE en rapportages beschrijft het herkennen van gebreken en beoordelen van jachten. Daarbij worden voorbeelden gegeven van beschadigingen, gebreken en achterstallig onderhoud.

Ontdek in deze cursus of jij de CE certificering op de juiste wijze inschat.

Arbo in de schilderbranche

Wil je vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) actief medewerkers betrekken in de wet en regelgeving omtrent Arbo?
Meld jouw bedrijf dan aan voor deze ludieke manier van bijscholen.

Mbo Certificaat | Opstellen van een basisontwerp van schepen, motor- en zeiljachten

In de leergang van dit certificaat leer je de basisvaardigheden van het maken van een basisontwerp van schepen, motor- en zeiljachten op de computer met de programma’s Autocad en Rhino.

Mbo Certificaat | Scheepsbouwkundig tekenen van (onderdelen van) schepen, motor- en zeiljachten

In de leergang van dit certificaat leer je de basisvaardigheden van het maken van en werken met constructietekeningen van schepen, motor- en zeiljachten of de onderdelen hiervan op de computer met de programma’s Autocad en Rhino.

Elektrische installaties

De cursus Elektrische installaties beschrijft de technische installaties in een jacht. Daarbij worden voorbeelden gegeven over het onderhoud, herkennen en repareren van elektrische installaties.

Ontdek in deze cursus of een baan als elektromonteur in de jachtbouw bij jou past.

Certificeerbaar Keuzedeel | Scheepsbetimmeringen exterieur

Yacht Builders Academy biedt de cursus Scheepsbetimmeringen Exterieur aan als onderwijsvorm ‘blended learning’. Het online lesmateriaal bestaat uit theorie en (praktijk)opdrachten, waarbij de theorie wordt aangeboden tijdens lesuren. Doe met deze cursus Scheepsbetimmeringen Exterieur kennis en vaardigheden op over scheepsbetimmeringen die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

MARITIEME TECHNIEK | SAMEN LEREN, WERKEN EN ONTWIKKELEN